HOME  |  O FIRMĚ  |  PROJEKTOVÁ ČINNOST  |  HISTORIE  |  SLUŽBY  |  UKÁZKY ZAKÁZEK  |  REFERENCE  |  KONTAKTY


Vytápění

 

 

- teplovodní otopné soustavy, včetně teplovodního podlahového vytápění

- vytápění rodinných domů, penzionů, hotelů

- vytápění zdravotnických zařízení, školských zařízení

- vytápění průmyslových a sportovních hal

- teplovodní tepelné zdroje (na zemní plyn, TOEL, propan, biomasu, …)

- přestavba tepelných zdrojů na tuhá paliva (kotelen) na ekologické zdroje tepla

- využití obnovitelných nebo alternativních zdrojů energie

- využití solárních kolektorů, tepelných čerpadel, zdrojů na spalování biomasy

- návrhy kogeneračních jednotek (kombinované výroby elektrické energie a tepla)

- rozbory stávajícího stavu a variantní řešení, včetně energetické bilance

 

Všechna práva vyhrazena. Kopírování bez souhlasu autora je zakázáno. © E.L.- projekt 2004