HOME  |  O FIRMĚ  |  PROJEKTOVÁ ČINNOST  |  HISTORIE  |  SLUŽBY  |  UKÁZKY ZAKÁZEK  |  REFERENCE  |  KONTAKTY


Činnost v oblasti hospodaření energiemy

 

 

Energetický audit

Zpracováváme energetické audity na technická zařízení budov (otopné soustavy, světelné soustavy, tepelné zdroje) soustavy centrálního zásobování teplem, soustavy veřejného osvětlení, průmyslovou energetiku (otopné soustavy, světelné soustavy, tepelné zdroje, rozvody vzduchu).

Cílem energetického auditu je zjištění současného stavu v hospodaření s energií a výběr, zhodnocení a ekonomické posouzení konkrétních variant řešení navržených k zabezpečení úspor energie při optimální úrovni její spotřeby. Energetický audit musí vyhodnotit ekonomickou efektivnost nalezeného potenciálu úspor a navrhnout nejvýhodnější variantu opatření k odstranění nedostatku a postupu k zajištění optimální spotřeby energie.

 

Energetický marketing

Na základě požadavků klienta zhodnotíme stávající technické zařízení profesí elektro, ústřední vytápění, zdravotechnika, měření a regulace a navrhneme úsporná opatření pro snížení provozních nákladů, stanovíme optimální řešení úprav nebo rekonstrukce a provedeme ekonomický rozbor opatření se stanovením doby návratnosti. Součástí návrhu je stanovení investičních nákladů úprav nebo rekonstrukce.

Zabýváme se návrhy úsporných opatření provozních nákladů tepelných zdrojů, průmyslových zařízení, soustav centrálního zásobování teplem, soustav veřejného osvětlení, včetně návrhů způsobu provozování zařízení.

 

Energetický průkaz budovy

Pro vlastníky budov zpracujeme energetický průkaz budovy, který hodnotí energetickou náročnost dané budovy.

 

Všechna práva vyhrazena. Kopírování bez souhlasu autora je zakázáno. © E.L.- projekt 2004