HOME  |  O FIRMĚ  |  PROJEKTOVÁ ČINNOST  |  HISTORIE  |  SLUŽBY  |  UKÁZKY ZAKÁZEK  |  REFERENCE  |  KONTAKTY


Kompletní produkty

 

 

Ekologické vytápění objektů na propan

Propan je plynné ekologické palivo. Technologie vytápění na propan se skládá z technologických nádrží umístěných vně objektu a místnost s plynovým kotlem. Instalace vytápění na propan je realizována na základě stavebního povolení. K uskladnění paliva používáme ocelové nadzemní nebo podzemní nádrže. Celkový objem nádrží se volí dle potřeby, záleží na dostupnosti objektu v zimním období. Používáme plynové kotle pro vytápění nebo kombinované s ohřevem vody s atmosférickým nebo tlakovým hořákem. Ke kotlům instalujeme regulace dodávané jednotlivými výrobci nebo od firmy Siemens (Landis&Staefa). Podmínkou instalování kotle je odvod spalin do komínu nebo v provedení turbo skrze obvodovou zeď. V současné době se zvyšuje počet instalací kondenzačních plynových kotlů, které mají vyšší účinnost oproti klasickým kotlům.

Ekologické vytápění objektů na zemní plyn

Zemní plyn je plynné ekologické palivo. Technologie vytápění na zemní plyn je závislá na dosažitelnosti rozvodů zemního plynu v blízkosti objektu.Instalace vytápění na zemní plyn je realizována na základě stavebního povolení. Používáme plynové kotle pro vytápění nebo kombinované s ohřevem vody s atmosférickým nebo tlakovým hořákem. Ke kotlům instalujeme regulace dodávané jednotlivými výrobci nebo od firmy Siemens (Landis&Staefa). Podmínkou instalování kotle je odvod spalin do komínu nebo v provedení turbo skrze obvodovou zeď. V současné době se zvyšuje počet instalací kondenzačních plynových kotlů, které mají vyšší účinnost oproti klasickým kotlům.

 

Ekologické vytápění objektů pomocí tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je zařízení, které se používá k ohřevu či předehřevu topné vody, k ohřevu vody v bazénu, k přípravě teplé vody, k teplovzdušnému  vytápění, ... Tepelné čerpadlo využívá nízkopotenciální teplo z vnějšího prostředí (z nízkoteplotního zdroje) (vzduch vně objektu, z půdy pomocí horizontálních kolektorů – sběračů z plastových trubek, ze suchých nebo zvodnělých vrtů 120 - 150 m hlubokých, z odpadního tepla, studní, geotermálních pramenů).

Teplo je odebíráno z okolního prostředí pracovní látkou (vzduch, voda, glykol, solanka, atd.) a je přenášeno do výparníku. Tam je teplo odnímáno pracovní látce pomocí chladiva. Zahřátím kapalného chladiva dochází k jeho vypařování. Páry chladiva jsou odsávány a současně stlačovány v kompresoru. Tímto procesem se ještě zvýší jejich teplota. Páry jsou dále odváděny do kondenzátoru, kde předají teplo ohřívané látce, zchladí se a změní své skupenství na kapalné. Kapalné chladivo je zpět přiváděno přes expanzní ventil do výparníku. Celý cyklus se opakuje.

        

Ekologické vytápění objektů pomocí obnovitelných zdrojů

V České republice již existuje řada instalací systémů využívajících obnovitelné zdroje energie. V podmínkách České republiky je zejména výhodné využívat energii biomasy a to nejen v malých kotlích, ale i v obecních výtopnách. Je používáno zejména odpadní dřevo, sláma, piliny, popřípadě peletky.

Dřevní peletky jsou perspektivním, vysoce komprimovaným, sypným fytopalivem (do 1,4 kg/dm³), s vysokou výhřevností (do 18 MJ/kg), nízkým obsahem popelovin (0,5 až 1 %), nízkým obsahem vody (kolem 10 %), o průměrech od 6 do 20 mm, s délkou do 40 mm, odolným proti nárazu, s nízkými nároky na skladovací prostory a umožňujícím automatizaci procesů spalování.

Vyrábějí se na protlačovacích matricových lisech hlavně z čisté dřevní hmoty někdy s malým přídavkem organických pojiv a splňují nejvyšší požadavky na kulturu a pohodlí vytápění objektů, při nákladech srovnatelných s ušlechtilými fosilními palivy a vysokým ekologickým efektem.

Využívání solární energie

V České republice již existuje řada instalací systémů využívajících obnovitelné zdroje energie. V podmínkách České republiky je zejména výhodné využívat energii .

Rekonstrukce a výstavba otopných soustav

Používáme kvalitních certifikovaných materiálů od renomovaných firem. Trvalý dozor nad kvalitou práce dílčí přejímky celků, dodržování všech platných norem, zákonů a vyhlášek. Zárukou vysoké kvality je zavádění nových poznatků v oboru do realizovaných staveb.

Rekonstrukce a výstavba soustav veřejného osvětlení, nasvětlování objektů

Používáme kvalitních certifikovaných materiálů od renomovaných firem. Trvalý dozor nad kvalitou práce dílčí přejímky celků, dodržování všech platných norem, zákonů a vyhlášek. Zárukou vysoké kvality je zavádění nových poznatků v oboru do realizovaných staveb a spolupráce s profesionálním osvětlovacím ateliérem při náročnějších realizacích a v památkově chráněných územích.

 

Rekonstrukce a výstavba elektro rozvoden nízkého napětí

Pro pro návrh rekonstrukcí používáme kvalitních certifikovaných materiálů od renomovaných firem. Trvalý dozor nad kvalitou práce, dílčí přejímky celků, dodržování všech platných norem, zákonů a vyhlášek. Zárukou vysoké kvality je zavádění nových poznatků v oboru do realizovaných staveb.

 

 

Všechna práva vyhrazena. Kopírování bez souhlasu autora je zakázáno. © E.L.- projekt 2004