HOME  |  O FIRMĚ  |  PROJEKTOVÁ ČINNOST  |  HISTORIE  |  SLUŽBY  |  UKÁZKY ZAKÁZEK  |  REFERENCE  |  KONTAKTY

 

 

 

aktualizace
 26. 07. 2004


Historie firmy

 

 

Firma byla založena v roce 1994 za účelem tvorby projektových dokumentací elektroinstalací.

Od roku 1996 firma nabízí kompletní dodávky projekčních prací na  silnoproudý rozvod, slaboproudý rozvod (telefon, EPS, EZS, STA, CCTV, strukturovaná kabeláž), osvětlení, ústřední vytápění, měření a regulace, zdravotechniku včetně zajištění inženýringu, což je zajištění vyjádření orgánů státní správy dotčených stavebním řízením, zajištění vytýčení podzemních sítí, zajištění vydání stavebního povolení, pomoc při výběru dodavatele stavby, technický dozor při provádění stavby, zajištění kolaudačního řízení.

Vzhledem k současným trendům a zejména ekologickým požadavkům moderního vytápění se již od roku 1997 zabýváme rekonstrukcemi teplovodních kotelen na tuhá paliva, kotelnami na zemní plyn, extra lehké topné oleje nebo propan. Pro zákazníka dodáme projektovou dokumentaci, zajistíme stavební povolení, výběr dodavatelské firmy a zdárný průběh realizace, včetně kolaudačního řízení.

Od roku 1999 firma nabízí zpracování energetických auditů v rámci státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR.

Nedílnou součástí naší činnosti je podpora využívání obnovitelných nebo alternativních zdrojů energie. Zejména spalování biomasy, využití solární energie nebo tepelných čerpadel. Zároveň se podílíme na zpracovávání dokumentací územních plánů a zastavovacích studií pro města a obce.

 

 

 

 

Všechna práva vyhrazena. Kopírování bez souhlasu autora je zakázáno. © E.L.- projekt 2004